MRV AHU Connection Kit – 2 generacja

Znajdź instalatora

To rozwiązanie dla dużych powierzchni wraz z ochłodzeniem powietrza zewnętrznego, które może dostarczać centrala klimatyzacyjna. Jeszcze bardziej korzystne wykorzystanie układów MRV i central wentylacyjnych. Zapewnia minimum higieniczne poprzez dostarczanie świeżego powietrza zgodnie z przyjętymi regulacjami w Europie. Oznacza to, że każde pomieszczenie: biuro, sklep oraz budynek użyteczności publicznej musi posiadać takie rozwiązania. Haier oferuje szereg zestawów podłączeniowych do podłączenia jednostek zewnętrznych MRV z zewnętrznymi centralami wentylacyjnymi DX.

Struktura systemu i łatwy montaż

Wykorzystanie jednostki zewnętrznej MRV zamiast agregatu wody lodowej umożliwia łatwy projekt instalacji bez konieczności stosowania dodatkowego wyposażenia takiego jak zbiorniki, połączenia hydrauliczne, węże chłodnicze. Centrala klimatyzacyjna zapewnia wysoką wydajność w dużych pomieszczeniach i budynkach. Do sterowania mogą być wykorzystywane wszystkie dostępne sterowniki w ofercie Haier: sterowniki przewodowe, sterowniki bezprzewodowe, sterowniki centralne, system BMS.

Pliki do pobrania

Podobne produkty