Easy MRV Connection Kit

Znajdź instalatora

System oferuje szeroki zakres rozdzielaczy wyposażonych w zawory rozprężne i elektronikę sterującą do połączenia jednostek wewnętrznych super-match czyli jednostek wewnętrznych dostępnych w systemie MULTI SPLIT. EASY MRV integruje systemu Super Match i MRV, zapewniając także szeroki wybór jednostek wewnętrznych i zewnętrznych.

Automatyczne adresowanie jednostek wewnętrznych

Automatyczne adresowanie jednostek wewnętrznych pozwala na szybką i łatwą procedurę uruchomienia systemu. Konfiguracja wszystkich jednostek wewnętrznych jest możliwa z poziomu płyty PCB agregatu (po przestawieniu jednego switcha).

4-kierunkowy wymiennik ciepła

Agregaty MRV zostały wyposażone w 4-kierunkowe wymienniki ciepła o powiększonej powierzchni, dodatkowo zostały one pokryte hydrofilową folią aluminiową, która umożliwia sprawny przepływ kondensatu. Gwarantuje to szybsze rozmrażanie wymiennika ciepła, lepsze osiągi całego systemu, a także zapobiega korozji.

Automatyczne wyrównanie poziomu oleju

Automatyczne wyrównany poziom oleju pozwala na prostą konstrukcję instalacji całego systemu bez konieczności zastosowania rury wyrównującej między modułami jednostek zewnętrznych (agregatów) MRV.

Pliki do pobrania