Mój Prąd 5.0 – jak uzyskać dofinansowanie pompy ciepła

Rządowy program Mój Prąd podczas każdej z poprzednich edycji cieszył się ogromną popularnością. Start jego najnowszej, piątej odsłony zaplanowano na 22 kwietnia 2023 r. W jej ramach można uzyskać m.in. dofinansowanie pompy ciepła. Kto może skorzystać z programu Mój Prąd 5.0? Jak uzyskać środki na zakup pompy ciepła od Haier? Poznaj wszystkie zasady przyznawania grantów!

Na czym polega program Mój Prąd?

Mój Prąd to najpopularniejszy program dofinansowania dla osób montujących w swoich domach instalacje i urządzenia umożliwiające wytwarzanie i dystrybucję energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W pierwszych edycjach można było uzyskać dotację jedynie na montaż fotowoltaiki. W programie Mój Prąd 5 dofinansowanie jest przyznawane także na montaż urządzeń dodatkowych, a konkretnie:

 • pomp ciepła (powietrze–powietrze oraz powietrze-woda z oferty Haier),
 • magazynów energii elektrycznej,
 • magazynów ciepła,
 • systemów zarządzania energią HEMS/EMS,
 • kolektorów słonecznych c.w.u.

W porównaniu do poprzedniej edycji program rozszerzono m.in. o możliwość uzyskania środków na kolektory słoneczne oraz pompy ciepła różnych typów (wcześniej dotowane były tylko urządzenia typu powietrze-woda). Źródłem finansowania jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

Kto może skorzystać z programu Mój Prąd w 2023 roku?

Kto jest uprawniony do uzyskania dotacji? Jakie warunki muszą spełnić uczestnicy programu Mój Prąd 5 w celu uzyskania dofinansowania na pompy ciepła Haier? Dofinansowanie jest skierowane do osób fizycznych, które w dniu składania wniosku mają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kW do 10 kW i rozliczają się za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie net-billing. Precyzując, do otrzymania dotacji są uprawnione:

 1. osoby, które rozliczają się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, ale nie korzystały dotychczas z dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznej;
 2. osoby rozliczające się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów (net-metering), które nie korzystały dotychczas z dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia net-billing;
 3. osoby rozliczające się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów (net-metering), które skorzystały z dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd, pod warunkiem że:
  1. mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie, została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020;
  2. zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing;
  3. do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie Mój Prąd (np. pompa ciepła).

Wnioskodawcy z I i II grupy mogą otrzymać dofinansowanie przy montażu samej instalacji fotowoltaicznej lub instalacji fotowoltaicznej i urządzenia dodatkowego, np. pompa ciepła. Wnioskodawcy z III grupy, aby zakwalifikować się do programu, muszą mieć zainstalowaną zarówno instalację fotowoltaiczną, jak i pompy ciepła.

Mój Prąd 5 – dofinansowanie. Ile można uzyskać?

Jednym z najczęściej zadawanych pytań, obok tego, kto może skorzystać z programu Mój Prąd, jest to dotyczące wysokości dotacji uzyskiwanych w programie Mój Prąd 5. Dofinansowanie w każdym przypadku może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Maksymalne kwoty przyznawane w ramach konkretnych przedsięwzięć i w zależności od przynależności do określonej grupy wnioskodawców prezentuje natomiast poniższa tabela.

Rodzaj inwestycjiMaksymalna wysokość dotacji
Grupa IGrupa IIGrupa III
Mikroinstalacja PV (2-10 kW)6000 zł6000 zł
Mikroinstalacja PV (2-10 kW) + inne urządzenie z wymienionych poniżej7000 zł7000 zł3000 zł
Magazyn ciepła5000 zł5000 zł5000 zł
Gruntowa pompa ciepła (grunt-woda, woda-woda) o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (A++)28 500 zł28 500 zł28 500 zł
Pompa ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (A++)19 400 zł19 400 zł19 400 zł
Pompa ciepła powietrze-woda o klasie efektywności energetycznej A+12 600 zł12 600 zł12 600 zł
Pompa ciepła powietrze-powietrze  o klasie efektywności energetycznej A+4400 zł4400 zł4400 zł
Magazyn energii elektrycznej 16 000 zł16 000 zł16 000 zł
System zarządzania energią HEMS/EMS3000 zł3000 zł3000 zł
Kolektory słoneczne c.w.u.3500 zł3500 zł3500 zł
Łączna maksymalna kwota dofinansowania dla jednego PPE (Punktu Poboru Energii)58 000 zł58 000 zł54 000 zł

Tabela: Maksymalna wysokość dotacji w programie Mój Prąd 5 (źródło: https://mojprad.gov.pl/o-programie/nabor-v)

Montaż pompy ciepła Haier SUPER AQUA (w wersji Split lub Monoblok) oraz Haier AQUA CWU umożliwia zatem uzyskanie dotacji wysokości aż 19 400 zł (do 50% kosztów kwalifikowanych obejmujących zakup i montaż urządzenia wraz z osprzętem). Wszystkie modele spełniają bowiem warunki podwyższonej klasy energetycznej (A++).

Klimatyzatory ścienne Haier (pompy ciepła powietrze-powietrze) również spełniają wymagania programu Mój Prąd 5.0, posiadają klasę efektywności energetycznej A+. Dofinansowanie w tym przypadku może sięgać nawet 4400 zł.

Mój Prąd 5.0 – jak i kiedy złożyć wniosek?

Możliwość składania wniosków o dofinansowanie w programie Mój Prąd 5 została uruchomiona 22.04.2023 r. Nabór w tej edycji jest prowadzony w trybie ciągłym. Aby otrzymać dotację, należy złożyć wniosek drogą elektroniczną przez Generator wniosków o dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne. Do założenia konta w GWD potrzebny jest profil zaufany lub e-dowód. Wszelkie informacje na temat potrzebnych dokumentów oraz instrukcję wypełniania wniosku można znaleźć na oficjalnej rządowej stronie programu Mój Prąd, pod adresem https://mojprad.gov.pl/zloz-wniosek. 

Więcej informacji na temat programu Mój prąd 5.0: na https://mojprad.gov.pl/